Twój koszyk jest pusty

Regulamin sprzedaży

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym prze SHIRTY Piotr Wachnicki, ul. Ciemna 48, 26-600 Radom, NIP 948-238-88-68, zamieszczonym pod adresem internetowym http://shop.clubbasse.pl zwanym dalej Sklepem.

2. Sklep internetowy umożliwia dokonywania zakupów przez Internet.

3. Zakupów można dokonywać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i  zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Sprzedaż odbywa się tylko i wyłącznie w systemie wysyłkowym.

6. Sprzedającym określa się firmę SHIRTY Piotr Wachnicki, ul. Ciemna 48, 26-600 Radom, NIP 948-238-88-68

II.  Sprzedaż

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego na stronach sklepu przez kupującego. Zamówienia realizowane są TYLKO po wpłacie sumy całej transakcji na konto sprzedającego.  Nie wysyłamy towarów "za pobraniem".

4. Czas oczekiwania na wpłatę to 7 dni, po tym czasie zamówienia, będą ANULOWANE.

5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Zapłaty za towar można dokonać poprzez serwis Dotpay.

III. Wysyłka towaru

1. Towar jest dokładnie pakowany i należycie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej.

3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.

4. Realizacja i wysyłka zamówienia odbywa się w ciągu 7-14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty środków na konto Sprzedającego. Termin wysyłki, może ulec zmianie, jeżeli na podstronie produktu widnieje ustalony inny termin wysyłki towaru (np. Towar wysyłamy w ciągu 14 dni roboczych).

5. Jeżeli towar wysłany przez sklep nie zostanie odebrany przez adresata i wróci do sklepu może zostać ponownie wysłany do adresata po ponownym opłaceniu przez zamawiającego kosztów przesyłki.

6. Wysyłka towaru obejmuje tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, towar może zostać wysłany za granice po wczesniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą i uregulowaniu dodatkowych należności (koszt przesylki).

IV. Reklamacje

a) Reklamacje i zwroty towaru

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady ukrytej, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sklepem drogą elektroniczną (tj. e-mail) w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

2. Towar zwracany nie może być używany, musi posiadać wszystkie oryginalne metki i przywieszki.

3. Zwroty należy przesłać na adres sklepu z dopiskiem REKLAMACJA.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych.

5. W przypadku braku możliwości wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad, Sprzedawca zaproponuje wymianę na inny model lub zwróci równowartość reklamowanego produktu.

6. Koszt transportu reklamowanego produktu pokrywany jest przez Kupującego, w przypadku uznanej reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki reklamowanego przedmiotu na konto Kupującego.

7. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Zwracany produkt musi być kompletny (dotyczy to również opakowania) i nie może nosić śladów użytkowania. Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru wraz z wypełnionym oświadczenie o odstąpeniu od umowy zawartej na odległość. Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zwrotu. Przed zwrotem prosimy o kontakt ze sklepem SHIRTY.

b) reklamacje płatności

1. Reklamacje Kupujących dotyczące płatności rozpatruje Dotpay.

2. Sklep nie ponosi w stosunku do Kupujących odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności w serwisie.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wykonanej płatości Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Sprzedającego e-mailem.

4. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane przez Kupującego zawierać powinno: imię i nazwisko, numer, kwotę oraz datę transakcji. Sprzedający przekaże do Dotpay otrzymane zgłoszenie w ciągu maks. 2 dni roboczych po odebraniu zgłoszenia.

5. Sprzedający zobowiązuje się do przekaznia odpowiedzi Dotpay na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych po odebraniu reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wymogiem uzyskania innych potwierdzeń lub dokumentacji transakcji przez Dotpay, sprzedający zgłosi Kupującemu brak możliwości dotrzymania terminu wraz z podaniem terminu planowanej odpowiedzi.

V. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez SHIRTY (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Zamawiającego są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3. Dostęp do danych osobowych Zamawiającego posiada jedynie administrator sklepu internetowego prowadzonego przez SHIRTY Piotr Wachnicki, ul. Ciemna 48, 26-600 Radom, NIP 948-238-88-68

4. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówień ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie, pisząc na adres administratora sklep@shirty.pl z dopiskiem: Dane osobowe.
© 2012 - 2019 Shirty, projekt i wykonanie: gqim.com